Uppfödning av

Nova Scotia Duck Tolling Retriever

"Tollare"

                     
                                                                       Nyheter.

  

                      Höst/vinter planeras kull på Westcoasttollers Coco. 

                                     Mer info kommer efter parning är genomförd.                  


                     Höst/vinter 2020 planeras kull på Westcoasttollers Vega. Mer info om kombinationen

                                                 kommer under sommaren.