Uppfödning av

Nova Scotia Duck Tolling Retriever

"Tollare"

   

                                        Artist kullen

                                      Alla valparna är tingade

                                                           2 hanar och 3 tikar

                                                              Inavelsgrad 0,6

                                                                HD index 108


                  MYSSLÄ'S TOTO ROCKMAKER "Rocky"          WEST COAST TOLLERS COCO  

                      Reg.nr/Reg.no SE35857/2017                Reg.nr/Reg.no SE23771/2018

                                                      


                                                               


                                     Hanar                                                      Tikar