Uppfödning av

Nova Scotia Duck Tolling Retriever

"Tollare"

 

                     
                                            Inga kullar planeras vintern 2019/20 

                            eller våren/sommaren 2020