Uppfödning av

Nova Scotia Duck Tolling Retriever

"Tollare"

West Coast Tollers Atlas "Vidar"

Född: 31 augusti - 2016

Reg.nr: SE48407/2016

Hane

 

Ägare: Amanda Henricsson i Västerås

WCT äger rätten till 3 kullar.

Viltspår Godkänd anlagsklass.

HD:A

ED:Utan anmärkning

PRA: A

DE Clear

Genomförd BPH godkänt skott.